1.  Ενημερωτική δράση για την Γ' Γυμνασίου:  ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (30-3-2021)

 Yλικό της ενημερωτικής  δράσης "Mετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2020 -   2021