1ο ΚΕ. Δ. Α. Σ. Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Η νέα σχολική χρονιά κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης COVID-19: Προκλήσεις, ανάγκες και προοπτικές για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών και μαθητριών (ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας)

2.  Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την κοινωνικο-συναισθηματική υποστήριξη και την ολιστική αντιμετώπιση ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/ελλείψεων των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 (Ι.Ε.Π.)

3. Στήριξη μαθητών μετά από ένα καταστροφικό γεγονός: Οδηγίες για εκπαιδευτικούς (ΜΕΡΙΜΝΑ)

4. Στήριξη παιδιών μετά από ένα καταστροφικό γεγονός: Οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες (ΜΕΡΙΜΝΑ)

5. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Εφήβων μετά από Φυσικές Καταστροφές. Χρήσιμες επισημάνσεις για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή παιδιών και εφήβων μετά από πυρκαγιά (ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας)

Διαχείριση