1ο ΚΕ. Δ. Α. Σ. Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Αρ.πρωτ. Φ.151/176821/Α5 της 21-10-2016. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Αρ.πρωτ. Φ.251/191642/Α5 της 9-11-2018. Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.

Αρ.πρωτ. Φ.251/73238/Α5 της 8-5-2015. Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αρ.πρωτ. Φ.151/73237/Α5 της 8-5-2015. «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α? ) και μαθημάτων ειδικότητας (Ομάδα Β? ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες έτους 2015».

Αρ.πρωτ.Φ.251/12121/Α5 της 23-01-2015. Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ομάδας Β') για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο.

Αρ.πρωτ.Φ.151/156141/Β6 της 30-09-2014. Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. Για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2015-16 

Αρ.πρωτ.Φ.151/170610/Β6 της 21-10-2014. Εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Αρ.πρωτ.Φ.151/17897/Β6 της 7-2-2014. Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αρ.πρωτ.Φ.251/15808/Β6 της 5-2-2014. Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2014, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εγκύκλιος για το παρατηρητήριο σχολικής βίας

Αρ.πρωτ.Φ.251/4788/Β6 της 14-01-2013. Προθεσμία από το ΚΕ.Π.Α. σχετικά με την Πιστοποίηση Αναπηρίας για την υπαγωγή υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Επικαιροποιημένος πίνακας των πιστοποιημένων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων Υπουργείου Υγείας 2018-2019.  

Αρ.πρωτ.7046/Γ6 της 23-01-2012. Ενημέρωση για Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα άλλων υπουργείων (άρθρο 4 παρ.3 του νόμου 3699/2008)

Αρ.πρωτ.Φ.251/16888/Β6 της 9-2-2011. Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αρ.πρωτ.158014/Γ6 ΦΕΚ1986/τΒ' της 23-12-2010. Χορήγηση ακουστικών βαρηκοΐας

Αρ.πρωτ. 15894/Γ6 της 14-2-2006. Φάκελοι ατομικών στοιχείων

Αρ.πρωτ.117303/Γ6 ΦΕΚ2105/τΒ'/30-10-2007. Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

Αρ.πρωτ.Φ.52/121/14903/Γ1 της 9-2-2010. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

Αρ.πρωτ.Φ.12/1254/131832/Γ1 της 20-10-2010. Σχετικά με τη δυνατότητα πρώιμης αποχώρησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΥΠΕΠΘ Γ6/106 της 3-4-1992. Μαθητές με δυσλεξία

ΥΠΕΠΘ Γ6/128/27-4-90. Εγγραφές, μετεγγραφές μαθητών με ειδικές ανάγκες.

ΥΠΕΠΘ Γ6/17882 της 21-2-2005. Αρμοδιότητα Σχ. Συμβούλων Ειδικής Αγωγής.

ΥΠΕΠΘ Γ6/136087 της 19-12-2002. Ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία)

ΥΠΕΠΘ Γ1/145 της 14-2-2001. Παρουσία ειδικών επιστημόνων στα σχολεία. 

ΥΠΕΠΘ Γ6/636 της 27-11-1986. Θέματα αγωγής και εκπαίδευσης μαθητών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΕΠΘ Γ6/344 της 6-11-1991. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΥΠΕΠΘ Γ6/156 της 21-4-94. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΥΠΕΠΘ Γ6/399 της 1-10-1984. Ανάπτυξη ειδικών τάξεων και άλλα θέματα

ΥΠΕΠΘ Γ6/4494 της 1-11-2001. Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού.

ΥΠΕΠΘ Γ6/252 της 15-3-2001. Απάντηση στο αίτημα σχετικά με την εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για την αυτοεξυπηρέτηση στην τουαλέτα σε Σ.Μ.Ε.Α. (ειδικά σχολεία)

ΥΠΕΠΘ Γ2/1846 της 17-5-2000. Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών.

ΥΠΕΠΘ Γ1/226 της 6-3-2000. Όριο ηλικίας για φοίτηση μαθητών στο δημοτικό σχολείο.

Αρ.πρωτ. 141060/Γ6 της 13-12-2005. Ενημέρωση για την Αξιολόγηση από το ΚΔΑΥ ατόμων που έχουν αποφοιτήσει.

 

Διαχείριση