1ο ΚΕ. Δ. Α. Σ. Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ

1. Οδηγός διαχείρισης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού

2. Κακοποίηση-Παραμέληση Ανηλίκων Εκτίμηση Παραγόντων Επικινδυνότητας & Παρέμβαση

3. Οδηγός Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων με Εφήβους

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών (εγχειρίδιο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 1. Eκπαιδευτικό υλικό για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

     Α'&Β' Δημοτικού (εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

     Γ'&Δ' Δημοτικού (εγχειρίδιο εκπαιδευτικού) 

     Ε'&ΣΤ' Δημοτικού (εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

     Α',Β'&Γ' Γυμνασίου (εγχειρίδιο εκπαιδευτικού)

 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

1. Οδηγός του πολίτη με αναπηρία

 

ΒΑΡΗΚΟΪΑ - ΚΩΦΩΣΗ

1. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών Βαρηκόων Πάτρας σε συνεργασία με τον Συντονιστή Ε.Ε Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης  ΘΕΜΑ: Κωφοί βαρήκοοι μαθητές - εκπαιδευτικό σύστημα – οικογένεια  - προοπτικές

 18 &19 Φεβρουαρίου 2022

 1η Μέρα

 

 2η Μέρα

 

 

2. ΒΑΡΗΚΟΪΑ-ΚΩΦΩΣΗ (6 άρθρα)

3. ΚΩΦΩΣΗ: Πως είναι όταν έχεις κοχλιακό εμφύτευμα (Βίντεο)

4. Ακούοντα παιδιά κωφών γονέων -CODA (βίντεο)

 

ΔΑΦ

1. Με Νου και Φαντασία- Εκπαιδευτικοί φάκελοι TEACCH (Κούρτογλου Γεωργία) (βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο 2)

2. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος(ΔΑΦ) - Εφαρμόζοντας τις αρχές της διαφοροποίησης στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής

3. ΑΥΤΙΣΜΟΣ (14 άρθρα)

4. Όλα τα κομμάτια μαζί: Μια ιστορία και μια ταινία για τον αυτισμό

5. Αυτισμός - Έντυπα (15 έντυπα)

6. Αυτισμός - Άρθρα (11 άρθρα)

7. Αυτισμός - Παράλληλη στήριξη (6 άρθρα)

8. BINTEO που διδάσκει τα παιδιά για τον αυτισμό

 

 

ΔΕΠΥ

1. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας. Οδηγίες για εκπαιδευτικούς

 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

1. Οριοθέτηση μαθητών.(Μαυρόγιαννη Θεώνη)

2. Οδηγός Εκπαιδευτικών για την Αποδοχή της Διαφορετικότητας

3. Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη. - Επιμορφωτικό υλικό

4. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Σχολική και κοινωνική ζωή - Οδηγός Εκπαιδευτικού - Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

5. Βιβλιογραφία για τη σχολική βία

6. Παιδικά βιβλία με θέματα τη διαφορετικότητα, τα δικαιώματα του παιδιού και τον αντιρατσισμό. Ired -Ινστιτούτο για Δικαιώματα την Ισότητα & την Ετερότητα

7. Υλικό για την επιθετικότητα και τη βία στα σχολεία (28 άρθρα)

8. Άρθρα για την επιθετικότητα και τη βία στα σχολεία (13 άρθρα)

9. Βίντεο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον σχολικό εκφοβισμό (24 βίντεο)

10. Σχολικός Εκφοβισμός και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος - Οδηγός για Εκπαιδευτικούς

11. ΒΙΝΤΕΟ: "Ημερολόγια εκφοβισμού" 

12. Τρια αντι-bullying animation που αξίζει να δείτε μαζί με τα παιδιά

Daisy  Chain


Τo This Day


Νίκησε τον νταή χωρίς να τον αγγίξεις

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Με Νου και Φαντασία-Εκπαιδευτικά παιχνίδια  για τη λεπτή κινητικότητα (Κούρτογλου Γεωργία) (βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο 1)

2.Πρόγραμμα για την κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης (1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας)

3. Πρόγραμμα για τα μαθηματικά (1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας) 

4. Πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποκωδικοποίησης,κατανόησης, γραφής και των γνωστικών λειτουργιών (1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας)

5. Διδακτικό Σενάριο-Γλώσσα-Β΄Γυμνασίου (1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας)

6. Εκπαιδευτικό υλικό για την παράλληλη στήριξη και την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο

7. Επιμορφωτικό Υλικό από το Έργο "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες" MIS 5000939 (11 παρουσιάσεις)

8. Οδηγοί για Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

9. Οδηγός για Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες & Ταλέντα. Για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

10. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες. Οδηγός για Τυφλόκωφους Μαθητές (ΥΠΑΙΘ)

11. www.prosvasimo.gr... Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες..."Σχεδιάζω για όλους"

12. Οδηγός διαφοροποιημένης διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο

13. Οδηγός διαφοροποιημένης διδασκαλίας για το Δημοτικό

14. Οδηγός διαφοροποιημένης διδασκαλίας για το Γυμνάσιο

15. Οδηγός Εκπαιδευτικού για την περιγραφική αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο

16. Οδηγός Εκπαιδευτικού για την περιγραφική αξιολόγηση στο Δημοτικό

        Τεύχος Α΄ Περιγραφική Αξιολόγηση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Μεθοδολογία

        Τεύχος B΄ Κριτήρια Περιγραφικής Αξιολόγησης

        Τεύχος Γ' Σενάρια Ανάπτυξης Διαδικασιών Περιγραφικής Αξιολόγησης

17. Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γυμνάσιο

         Τεύχος Α' Περιγραφική Αξιολόγηση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Μεθοδολογία

         Τεύχος Β' Κριτήρια Περιγραφικής Αξιολόγησης

         Τεύχος Γ' Σενάρια Ανάπτυξης Διαδικασιών Αξιολόγησης και Σύνθεσης

          Μαθησιακού Προφίλ

18. Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων (ΕΚΠΑ)

 

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1.  Οδηγίες για προφορική εξέταση μαθητών/τριών.

 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

 1. Κακοποίηση και παραμέληση παιδιών

      α)Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης

      β) Οδηγός εφαρμογής

2. Οδηγός για την Αναγνώριση και τη Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης από τον/την Εκπαιδευτικό

 

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

1. Άτυπη αξιολόγηση μαθητών με Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων

2. Λίστα ελέγχου βασικών σχολικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων 

3. Λίστα ελέγχου γλωσσικών δεξιοτήτων 

4. Λίστα ελέγχου γραπτού λόγου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

5. Λίστα ελέγχου δεξιοτήτων αυτονομίας

6. Λίστα ελέγχου δεξιοτήτων μαθηματικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

7. Λίστα ελέγχου κοινωνικών δεξιοτήτων

8. Λίστα ελέγχου προεπαγγελματικών δεξιοτήτων

9. Λίστα ελέγχου προφορικού λόγου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (19 άρθρα)

 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

1. Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (Χρ. Μαναριώτη και Κων. Παπαγεωργίου)

 

 

 

 

Διαχείριση