1ο ΚΕ. Δ. Α. Σ. Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27η: Εργαστήρι για μονογονείς από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας Καλλίπολις 10 Μαΐου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26: Νέα Ομάδα για Εφήβους, από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας, Καλλίπολις 05 Απριλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25η: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019 20 Μαρτίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24η: Φορείς Διαγνωστικής Παρέμβασης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γονέων, Παιδιών & Εφήβων 07 Μαρτίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23η: Επικαιροποιημένος πίνακας Ιατροπαιδαγωγικών κέντρων Υπουργείου Υγείας 2018-2019 22 Νοεμβρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22η: Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) 14 Νοεμβρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21η: Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΓΕΛ 2018) 24 Μαΐου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20η: Ημερίδα για τον αυτισμό - Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων 27 Μαρτίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19η: Επιστημονική Ημερίδα ΑΥΤΙΣΜΟΣ: Διάγνωση και αντιμετώπιση. Εκπαίδευση για την κοινωνική ένταξη 23 Μαρτίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18η: Διημερίδα 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017- Εθνικό Ίδρυμα Κωφών- 80 Χρόνια ΕΙΚ 06 Δεκεμβρίου 2017

Διαχείριση