1ο ΚΕ. Δ. Α. Σ. Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17η: Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος 2018-19 κι εφεξής 03 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16η: Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) 24 Οκτωβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15η: Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις φορέων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 16 Μαΐου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14η: Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΓΕΛ 2017 10 Μαΐου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13η:Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 21 Φεβρουαρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12η: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 04 Νοεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11η: Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. 04 Νοεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10η: Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2016 10 Ιουνίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9η: Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α? και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδα Β?) με το παλαιό σύστημα, έτους 2016 29 Απριλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8η: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους Μαθητές με Αναπηρία ή/ και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 12 Μαΐου 2015

Διαχείριση