1ο ΚΕ. Δ. Α. Σ. Υ. Αχαΐας

Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7η: Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 - Γενικές οδηγίες για προφορική εξέταση 14 Απριλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6η: Τήρηση των κανονισμών προβολής και δημοσιότητας(2) 06 Μαρτίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5η:Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ομάδας Β') για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο 29 Ιανουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4η: Ανασυγκρότηση Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) 19 Ιανουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3η: Ανάπτυξη υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή /και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 04 Ιουνίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η: Εγκύκλιος για φυσικώς αδυνάτους 2014 06 Φεβρουαρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η : Τήρηση κανονισμών προβολής και δημοσιότητας 24 Ιανουαρίου 2014

Διαχείριση